Samarbete med TetraPak

TetraPak har levererat förpackningar till oss sedan starten 2017 och när de presenterade sin nya TetraRex® BioBased så blev valet självklart. Under våren har vi haft ett nära samarbete för att färdigställa förpackningarna och nu kan vi äntligen presentera resultatet